Voucher na kurs z egzaminem: Licencja na Holowanie Narciarza

580

Kurs na Licencję na Holowania Narciarza Wodnego lub Innych Obiektów Pływających

Kurs przygotowujący na holowania narciarza wodnego lub innych zabawek pływających w zakresie uprawnień wynikających z posiadania Licencji do holowania narciarza wodnego to jeden dzień zajęć, który sprawi  wypoczynek na wodzie bezpiecznym, łatwym i przyjemnym.

————

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.
Kategoria:

Voucher – wyśmienite rozwiązanie na każdą okazję. Jeśli nie masz pomysłu, może to właśnie jest dobry sposób na obdarowanie bliskich, przyjaciół, koleżanek czy kolegów. Urodziny, imieniny, jubileusze, a może walentynki… Vouchery wysyłamy w dniu zamówienia w formacie PDF. Prezent ważny 12 miesięcy od dnia zakupu.

Kurs

Kurs przygotowujący na holowania narciarza wodnego lub innych zabawek pływających w zakresie uprawnień wynikających z posiadania Licencji na holowania narciarza wodnego to jeden dzień zajęć, który sprawi wypoczynek na wodzie bezpiecznym, łatwym i przyjemnym.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i posiadają patent Sternika Motorowodnego, lub wyższy. W czasie zajęć spędzimy razem czas na pokładzie jachtów Darmar lub Necko z napędem motorowym i na sali wykładowej, gdzie dowiecie się, jak bezpiecznie holować narciarza lub zabawki wodne przeznaczone do holowania.

Podsumowaniem każdego kursu jest złożenie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, które dla chętnych odbywa się tego samego dnia, po szkoleniu w naszym ośrodku.

Egzamin

Część teoretyczna egzaminu na licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 25 pytaniami. Egzaminowany ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi.
Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających uważa się uzyskanie 20 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego, sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.